Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun

  • Mevzuat Tarihi02.10.1981
  • KurumTBMM

Bu Kanun; kamu görevlerinden ayrılanların yapamayacakları işler bağlamında, genel bütçeye dahil daire, kurum ve kuruluşlar ile katma bütçeli idarelerde, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan fonlarda, belediyelerde, özel idarelerde 12 Mart 1964 gün ve 440 sayılı ve 12 Mayıs 1964 gün ve 468 sayılı Kanunlar kapsamına giren kuruluşlarda, sermayesinin yarısından fazlası ayrı ayrı veya birlikte Hazinece veya yukarıdaki daire, idare, kurum ve kuruluşlarca karşılanan yerlerde aylık, ücret veya ödenek almak suretiyle görev yapmış olanları kapsamaktadır.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


Yorumlar