Kamu Konutları Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi16.07.1984
  • KurumBakanlar Kurulu

Bu Yönetmelik; 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun 2 nci maddesinde belirtilen kurum personeline kamu konutlarının tahsis şekli, oturma süresi, kira, bakım, onarım ve yönetimine ait usül, esas ve şartlar ile uygulamaya dair diğer hususları tespit etmek amacıyla düzenlenmiş olup; 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun 2 nci maddesinde sayılan kamu kurum ve kuruluşları personelinin yararlanması için yurt içinde ve yurt dışında inşa ettirme, satın alma ve kiralama suretiyle sağladıkları kamu konutlarını kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Kamu Konutları Kanunu


Yorumlar