Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğ

  • Mevzuat Tarihi18.12.2009
  • KurumSosyal Güvenlik Kurumu

Bu Tebliğ; 2008 yılı Ekim ayı başından önce Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabi çalışmış olmaları sebebiyle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesi kapsamında sayılanların ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 15/01/2010 tarihinden itibaren devralınmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yayımlanmıştır.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu


Yorumlar