Kaplıcalar Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi24.07.2001
  • KurumSağlık Bakanlığı

Bu Yönetmelik; toprak, yeraltı, deniz ve iklim kaynaklı doğal tedavi unsurlarının tedavi edici faktör olarak kullanıldığı kaplıcalar, içmece ve iklim kür merkezleri ile ilgili hususlar ve buralarda kurulacak sağlık amaçlı her türlü tesisin nitelik ve niceliklerinin belirlenmesi, kurulması, işletme izinlerinin verilmesi, denetlenmesi ve sağlık koşullarına uygun biçimde kontrol altına alınması için gerekli esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiş olup; doğal tedavi edici unsurların sağlık amaçlı kullanıldığı kaplıca, içmece ve talassoterapi tesisleri ile bu tesislerin sahip ve işletenlerini kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu


Yorumlar