Anayasa Mahkemesi

  • Sıralama

Karar Sonucunu Etkileyecek Bir İddianın İlk Derece Mahkemesi Kararında Karşılanmamış Olması

Bu karar; karar sonucunu etkileyecek bir iddianın ilk derece mahkemesi kararında karşılanmamış olması nedeniyle gerekçeli karar hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Kara Yolunda Oluşan Çökme Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlali

Bu karar; kara yolunda oluşan çökme sonucu binanın kullanılamaz duruma gelmesinde idarenin kusuru bulunmasına rağmen uğranılan zararın karşılanmaması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiğine ilişkindir.

Devlet Memurluğundan Çıkarılma İşleminin İptali İstemiyle Açılan Davada Yargılamanın Uzun Sürmesi Nedeniyle Yargılanma Hakkının İhlali

Bu karar; devlet memurluğundan çıkarılma işleminin iptali istemiyle açılan davada hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı ile sonuçlanan ceza yargılaması ve bu yargılama neticesinde ulaşılan sonuç esas alınarak karar verilmesi nedeniyle masumiy...

Kamu Görevinden Çıkarılan Kişinin Belediye Başkanlığı Mazbatasının Verilmemesi

Bu karar; kamu görevinden çıkarılan öğretmenin belediye başkanlığı mazbatasının verilmemesi nedeniyle seçilme ve özel hayata saygı haklarının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Belediyelere Kayyum Atanması Nedeniyle Bazı Hakların İhlal Edildiği İddiası

Bu karar; bazı belediyelere kayyum atanması nedeniyle adil yargılanma hakkı, özel hayata ve aile hayatına saygı hakkı ile ayrımcılık yasağı ve seçilme hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

Evlendirme Memurluğunun Müftülüklerce Yapılmasına İlişkin Kanun Değişikliği

Bu Karar, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun yapılan değişiklikle, il ve ilçe müftülüklerine evlendirme memurluğu yetkisi ve görevi verilmesini düzenleyen Kanun değişikliğinin Anayasa Mahkemesince karara bağlanmasına ilişkindir.

Daha Alt Göreve Yapılan Atanma İşleminin Hukukiliği

Ankara İl Özel İdaresinde daire başkanı olarak görev yapmakta iken bu idarelerin 6360 sayılı Kanun gereğince kapatılması üzerine söz konusu Kanun hükümlerine göre diğer bir kamu kurumuna araştırmacı olarak atanan davacının atama işleminin iptali ve y...