Anayasa Mahkemesi

  • Sıralama

Evlendirme Memurluğunun Müftülüklerce Yapılmasına İlişkin Kanun Değişikliği

Bu Karar, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun yapılan değişiklikle, il ve ilçe müftülüklerine evlendirme memurluğu yetkisi ve görevi verilmesini düzenleyen Kanun değişikliğinin Anayasa Mahkemesince karara bağlanmasına ilişkindir.

Daha Alt Göreve Yapılan Atanma İşleminin Hukukiliği

Ankara İl Özel İdaresinde daire başkanı olarak görev yapmakta iken bu idarelerin 6360 sayılı Kanun gereğince kapatılması üzerine söz konusu Kanun hükümlerine göre diğer bir kamu kurumuna araştırmacı olarak atanan davacının atama işleminin iptali ve y...