BKK

  • Sıralama

Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Asker Hastanelerinin Devrine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı

Ekli “Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Asker Hastanelerinin Devrine ilişkin Usul ve Esaslar”ın yürürlüğe konulması; Sağlık Bakanlığının 12/8/2016 tarihli ve 28358710 sayılı yazısı üzerine, 669 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması v...

Okullara Kuru Üzüm Dağıtımı Programı Uygulama Esasları

Ekli “Okullara Kuru Üzüm Dağıtımı Programı Uygulama Esasları Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 16/2/2015 tarihli ve 1924 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 17/3/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

2015 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler

Ekli “2015 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 4/3/2015 tarihli ve 2937 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca...

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Tarafından İnsani ve Teknik Yardım Amacıyla Yurtdışında Görevlendirilecek Personele Ödenecek Ücretlere İlişkin Karar

Ekli “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Tarafından İnsani ve Teknik Yardım Amacıyla Yurtdışında Görevlendirilecek Personele Ödenecek Ücretlere İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Sağlık Bakanlığının 11/6/2013tarihli ve 5009 sayılı yazısı üzerin...

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve Bünyesindeki Kurumlarda Görevli Olanlara Ödenecek Ücret ve Huzur Haklarının Tespitine İlişkin Karar

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesindeki Kurumlarda görevli olanlara ödenecek ücret ve huzur haklarının ekli Kararda belirtildiği şekilde tespiti; Başbakan Yardımcılığının 31/12/2012 tarihli ve 1482 sayılı yazısı üzerine, 11/8/1983...

6292 sayılı Kanun uyarınca yapılacak satış ve iade işlemlerinde fiilen görevlendirilenlere fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin Karar

6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun uyarınca yapılacak satış ve iade işlemlerinde fiilen gö...

Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar

Ekli “Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı)’nın 18/...