Sayıştay

  • Sıralama

Belediye Başkan Yardımcılığından Müdürlük Kadrosuna Hatalı Atama

Bu karar, Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden hatalı olarak Sosyal ve Yardım İşler Müdürlüğüne atanana, atandığı müdürlük kadrosuna ait tutarlar üzerinden ödemede bulunulmasının kamu zararı olduğuna ilişkindir.

Asildeki Şartları Taşımayan Memura Özel Hizmet Tazminatı ve Ek ödeme

Bu Karar, asilde aranan şartları taşımamasına rağmen ilgilinin vekalet ettiği kadroya ilişkin özel hizmet tazminatı ve ek ödemeden faydalandırılması üzerine verilmiştir.

Usulsüz Yiyecek Yardımı

Bu Karar, Yönetmeliğe aykırı olarak yiyecek yardımı yapılması olarak yemek yardımı yapılması üzerine verilmiştir.

Avukatlık Vekalet Ücreti

Bu Karar, avukatlık vekalet ücretine yeniden değerleme oranı uygulayarak üst sınırdan fazla vekâlet ücreti ödenmesi üzerine verilmiştir.

Özel Hizmet Tazminatı

Bu Karar, Fen İşleri Müdürüne Genel İdare Hizmetleri sınıfı için öngörülen özel hizmet tazminatı yerine Teknik Hizmetler sınıfı için öngörülen özel hizmet tazminatının ödenmesi üzerine verilmiştir.

Ek Ödeme Farkları

Bu Karar, asilde aranan şartları taşımayan vekile ek ödeme yapılması üzerine verilmiştir.

Müdüre Başkan Yardımcılığına İlişkin Ödemelerin Yapılması

Bu Karar, başkan yardımcılığından alınıp müdür kadrosuna atandıktan sonra da, başkan yardımcılığına ilişkin ödemelerin kazanılmış hak olarak ödenmeye devam olunması üzerine verilmiştir.

Müdürlüğe Atanan Kişiye Başkan Yardımcılığına İlişkin Ödemelerin Yapılması

Bu Karar, müdürlüğe atanmasına rağmen, müdüre eski görevi olan başkan yardımcılığına ilişkin mali hakların kazanılmış hak olarak ödenmeye devam edilmesi ile mevzuata aykırı müdürlüğe atama işlemi üzerine verilmiştir

Dolu Kadroya Vekalette Zam ve Ek Ödeme

Bu Karar, İtfaiye İşleri Müdürlüğü kadrosunda bulunmasına karşın dolu olan kadroya görevlendirilen kişiye, özel hizmet tazminatı ve ek ödeme farkının ödenmesi üzerine verilmiştir.

Vekalette Özel Hizmet Tazminatı Farkları

Bu Karar, izinli ile raporlu olunan günlerde de vekalet farkı ve hatalı özel hizmet tazminatı ödenmesi üzerine verilmiştir