Tebliğler

  • Sıralama

Yapı İşleri İnşaat, Makine Ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: Yfk- 2007/1)

Bu Tebliğ, 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesi kapsamına giren kurum ve kuruluşların uymak ve uygulamak zorunda oldukları yapı işleri inşaat, makin...

Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2007/1)

Bu Tebliğ; Kamu İhale Kanununda yer alan eşik değerler ve parasal limitler, Kamu İhale Kurumu tarafından Kanunun belirtilen hükmü çerçevesinde, 2006 yılı Toptan Eşya Fiyat Endeksi esas alınarak güncellenmesi ve uygulanacak limitlerin belirtilmesi ama...

Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2006/1)

Bu Tebliğ; Kamu İhale Kanununda yer alan eşik değerler ve parasal limitler, Kamu İhale Kurumu tarafından Kanunun belirtilen hükmü çerçevesinde, 2005 yılı Toptan Eşya Fiyat Endeksi esas alınarak güncellenmesi ve uygulanacak limitlerin belirtilmesi ama...

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No : 300)

Bu Tebliğ; Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiraya verilmesi görev ve yetkisi, 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesinin (b...

Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2005/1 )

Bu Tebliğ; Kamu İhale Kanununda yer alan eşik değerler ve parasal limitler, Kamu İhale Kurumu tarafından Kanunun belirtilen hükmü çerçevesinde, 2004 yılı Toptan Eşya Fiyat Endeksi esas alınarak güncellenmesi ve uygulanacak limitlerin belirtilmesi ama...

Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2004/1)

Bu Tebliğ; Kamu İhale Kanununda yer alan eşik değerler ve parasal limitler, Kamu İhale Kurumu tarafından Kanunun belirtilen hükmü çerçevesinde, 2003 yılı Toptan Eşya Fiyat Endeksi esas alınarak güncellenmesi ve uygulanacak limitlerin belirtilmesi ama...