Tebliğler

  • Sıralama

Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2012/1)

Bu Tebliğ; Kamu İhale Kanununun 67 nci maddesine göre, 1/2/2012 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak eşik değerler ve parasal limitler Kanunun ilgili maddelerinin güncellenmesi amacıyla yayımlanmıştır.

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği

Bu Tebliğ; Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale edilen yapım işleri ihalelerinde, idareler tarafından işin niteliğine uygun ve rekabeti sağlayacak şekilde benzer iş belirlemesi yapılmasına esas olmak üzere (Ek-1)’de yer alan “Yapım İşlerinde Benzer İş...

Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2011/1)

Bu Tebliğ; Kamu İhale Kanununun “Eşik değerler ve parasal limitlerin güncellenmesi” başlıklı 67 nci maddesine göre, 1 Şubat 2011 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak eşik değerler ve parasal limitler anılan Kanunun ilgili maddelerinin güncellen...

Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2010/1)

Bu Tebliğ; Kamu İhale Kanununun “Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin Güncellenmesi” başlıklı 67 nci maddesine göre, 1 Şubat 2010 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak eşik değerler ve parasal limitler anılan Kanunun ilgili maddelerinin güncellen...

Kamu İhale Tebliği

Bu Tebliğ; 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun uygulanmasında karşılaşılan tereddütlere açıklık getirilmesi ve bu hususlarda uyulması gerekli esasları belirlemek amac...

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Kapsamındaki Yapım İşlerinde Beklenmeyen Fiyat Artışları Nedeniyle Uygulanacak İlave Fiyat Farkı Esaslarının Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

Bu Tebliğ; 26/12/2008 tarihli ve 27092 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2008/14447 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Kapsamındaki Yapım İşlerinde Beklenmeyen Fiyat Artışları Nedeniyle Uygulanacak İlave Fiy...

Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2009/1)

Bu Tebliğ; Kamu İhale Kanununun “Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin Güncellenmesi” başlıklı 67 nci maddesine göre, 1 Şubat 2009 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak eşik değerler ve parasal limitler anılan Kanunun ilgili maddelerinin güncellen...

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ

Bu Tebliğ; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53, 54, 55 ve 56 ncı maddeleri ile 3/1/2009 tarihli ve 27099 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla y...

Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2008/1)

Bu Tebliğ; Kamu İhale Kanununda yer alan eşik değerler ve parasal limitler, Kamu İhale Kurumu tarafından Kanunun belirtilen hükmü çerçevesinde, 2007 yılı Toptan Eşya Fiyat Endeksi esas alınarak güncellenmesi ve uygulanacak limitlerin belirtilmesi ama...

Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi Tebliği (Tebliğ No : Tau / 2007 - 001)

Bu Tebliğ; Ülkemizi yurtdışında temsil edebilecek nitelikteki müteahhitlik firmalarının oluşmasını sağlamak ve çalışmalarını kolaylaştırmak üzere yurtdışında; inşaat, tesisat, montaj, mühendislik, proje, müşavirlik, işletme, bakım ve onarım gibi hiz...