Yargıtay

  • Sıralama

Zimmet Suçunun Soruşturulma Usulü

Bu Karar; Sanıkların lüzum-u muhakemelerine karar verilmesi sonucu açı­lan kamu davasında 3628 sayılı Kanunun 17. maddesinde sayılan ve lü­zum-u muhakemeye dair kararlarda anlatımı bulunan zimmet suçun­dan sanıklar hakkında iddianame düzenlenmesi ger...

Kamu Kurumlarının Haksız Fiil Nedeniyle Uğradıkları Kamu Zararlarında Zamanaşımı Başlangıcı

Bu Karar; haksız fiil nedeniyle zarara uğrayan bir kamu kurumu ise za­manaşımı başlangıcının, haksız fiilin tarihi mi, kurum zararının tahsili hak­kında yasal işlemlerin başlatılmasına ilişkin verilen "olur”un tarihi­nin mi esas alınması gerektiğine...

Hizmet Sebebiyle Güveni Kötüye Kullanma

Bu Karar, yasal olarak bu işte görevlendirilemeyecek olan kişinin, paraları mal edinmesi eyleminin hizmet sebebiyle güveni kötüye kullanma suçunu oluşturacağına ilişkindir.

İkna Suretiyle İrtikap

Bu Karar, irtikap suçu ile korunan hukuki yarar ve bu bağlamda suçun topluma karşı suçlar bölümünde düzenlenmesi karşısında bu suçun mağdurunun toplumu oluşturan bireylerin tamamının, diğer bir ifadeyle kamunun olduğu, eylemin belirli bir kişinin zar...

Doğrudan Temin Yöntemine İlişkin Teklifin Değiştirilmesi Fiilinin Suç Niteliği

Bu Karar, doğrudan temin yöntemi ile yapılan alımda idareye verilen teklif mektubundaki rakamın diğer teklif verenlerin miktarından daha düşük göstermek amacıyla değiştirilmesinin hangi suçu oluşturduğuna ilişkindir.

Değişik Zamanlarda Birden Fazla Kez Zimmet Suçunu İşlemek ve Bunun Açığa Çıkmasını Hileli Hareketlerle Gizlemeye Çalışmak Eylemi

Bu karar, aynı suç işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda birden fazla kez zimmet suçunu işlemek ve bunun açığa çıkmasını hileli hareketlerle gizlemeye çalışmak eylemlerinin, zincirleme nitelikli zimmet suçunu oluşturacağı ve suça konu...

Birden Fazla Kez İşlenen ve Gizlenmeye Çalışılan Zimmet Suçunun Niteliği

Bu Karar, aynı suç işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda birden fazla kez zimmet suçunun işlenmesi ve bunun açığa çıkmasının hileli hareketlerle gizlenmeye çalışılmasının zincirleme nitelikli zimmet suçunu oluşturup oluşturmayacağı il...

Çalıştığı İş Yerinde Kasadan İzinsiz Para Alınması

İş yerinde zaman zaman ücret karşılığında çalışanın hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanarak işyerine ait kasadan izinsiz para alması durumunda yapılacak işlemler hakkında…

Kentsel Sit Alanı İçerisinde Usulüne Uygun Olmayan İnşaatlarda Sorumluluk

Kentsel sit alanı içerisindeki kültür varlığını ilgilendiren projede aykırılık saptanması durumunda, yapım sürecinde görev alanların hukuki sorumluluğu hakkında…

Memurların, Kurumları ile İş Yapanlardan Menfaat Temin Etmesi

Orman İşletme Şefliğinde görev yapan memurun, adı geçen şeflik ile iş yapanlardan görevi kötüye kullanarak para temin etmesi ve mağduriyete neden olması sonucunda oluşan suç hakkında...