Yargıtay

  • Sıralama

Vergi Müfettişinin Rüşvet Almaya Teşebbüsü

Bu Karar; vergi müfettişi olarak görev yapan sanığın katılana sahte fatura kullanması sebebiyle verilecek cezanın miktarını düşürmek için katılandan para istediği, katılanın ihbarı üzerine seri numaraları alınmış paraların sanığın söylediği yere bıra...

Belediye Başkan Yardımcısının İcbar Suretiyle İrtikap Suçu

Bu Karar; belediye başkan yardımcısı olarak görev yapan sanığın görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle Belediyeden ihale alan firmaya ödenmesi gereken paradan kendisi için keseceğini söylemesi üzerine mağdurun Belediyenin bir daha kend...

Kamu Kurumu Görevlileri İkna Ederek Haksız Çıkar Elde Etme Eyleminin Hangi Suçu Oluşturduğu

Bu karar; muhasebe şefi olarak görev yapan kişinin kurum tarafından afet yardım ödemesi yapılan belediyelerin görevlileriyle irtibata geçerek onları "valilik fon kesintisi" yapılmayan kısmın iadesine ikna etmesi ve iade edilen bu haksız tutarları mal...

Belgede Sahtecilik Suçu ve Korunan Hukuki Yarar

Bu karar; resmi belgede sahtecilik suçlarında korunan hukuki yararın kamu güveni olduğu, gerçekleştirilen eylemin belirli bir kişinin zararına olarak işlenmesi halinde bu kişinin mağdur değil, suçtan zarar gören kişi olacağının "bir suç işleme kararı...

İcbar Suretiyle İrtikap Suçunda İcbar Kavramının Kapsamı

Özet: İcbar suretiyle irtikap suçunda mağdurun iradesini baskı altında tutmaya elverişli olmak koşuluyla, doğrudan doğruya veya dolaylı biçimde yapılan her türlü zorlayıcı hareketin icbar kavramına dahil olduğu, manevi cebirin, belli bir şiddete ulaş...

Damızlık Hayvan Yetiştiriciliği Birliğinin Mallarını Kendi Yararına Kullanma

Özet: Olay tarihi itibariyle; Bitlis İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği başkanı olan sanığın, damızlık hayvan yetiştiriciliği birliğinin mallarını idare etme yetkisinin gereği olarak tevdi edilen Bitlis İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birl...

Köy Muhtarının Görev Suçlarının Nasıl Soruşturulması Gerektiği

Bu Karar; köy muhtarına verilen evlendirme görev ve yetkilerini ifa ederken birçok müştekinin bilgisi olmaksızın ve/veya hukuki şartlara riayet etmeksizin sahte olarak gerçekleştirmeleri halinde soruşturma usulünün ne olacağına ilişkindir.

İrtikap Suçunun Tüm Kamuya Karşı İşlenmiş Bir Suç Olduğu

Bu karar; irtikap suçu mağdurunun kamu olduğu, eylemin belirli bir kişinin zararına olarak işlenmesi halinde bu kişinin suçtan zarar gören olacağı ve fiilin zincirleme suç olarak kabulüyle suçtan hüküm kurulup, öngörülen temel cezanın tayini ve zinci...

KHK İle Sürekli İşçi Kadrolarına Geçişi Yapılan İşçilerin Yetki Tespitinde Dikkate Alınması

Bu Karar; KHK ile sürekli işçi kadrolarına geçişi yapılan ve mevcut işyerinden bildirilen işçiler de yetki tespitinde dikkate alınacak olup, asıl işverenin işyerlerinin işçilerin girdiği iş kolunda yer aldıkları gözetildiğinde kadroya geçen işçilerin...

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Niteliği

Bu Karar; hükmün geri bırakılmasını etkileyen etkenleri ihtiva etmektedir.