Yargıtay

  • Sıralama

Yasal Dinleme Sırasında Tesadüfen Elde Edilen Bulguların Delil Olarak Değerlendirilmesi

Bu karar; nitelikli zimmet suçundan mahkumiyet hükmü kurulurken, iletişimin dinlenmesi sırasında zimmet suçuna ilişkin tesadüfen elde edilen bulguların delil olarak kullanılıp kullanılmayacağına ilişkindir.

Hizmet Nedeniyle Görevi Kötüye Kullanma

Bu karar; müvekkilinin bilgisi olmaksızın borçlu tarafından aldığı ücret karşılığında icra takibinden feragat ederek uhdesine geçiren avukatın eyleminin görevi kötüye kullanıp kullanmadığına ilişkindir.

Özel Öğretim Kurumunda Çalışanın Resmi Belgede Sahtecilik Suçu İşlemesi Halinde 4483 Sayılı Kanuna Tabi Olup Olmayacağı

Bu Karar, özel bir ilköğretim okulunun müdürü olan sanığın okula kayıt yaptıran öğrencilerin kayıt parasından indirim yapılabilmesi için öğretmen olmayan şahısları öğretmen olduklarına dair belgeleri kayıt evraklarına eklediği gerekçesiyle kamu görev...

Vergi Müfettişinin Rüşvet Almaya Teşebbüsü

Bu Karar; vergi müfettişi olarak görev yapan sanığın katılana sahte fatura kullanması sebebiyle verilecek cezanın miktarını düşürmek için katılandan para istediği, katılanın ihbarı üzerine seri numaraları alınmış paraların sanığın söylediği yere bıra...

Aynı Gün İçerisinde Belli Aralıklarla Paranın Mal Edinilmesinin Zincirleme Zimmet Suçu Sayılmayacağı

Bu Karar, mali hizmetler müdürü olan kişinin aynı gün içerisinde ilk işlemi ile son işlemi arasında üç saat olacak şekilde üç defa belli bir parayı hesabına aktarmasının zincirleme suç olup olmayacağına ilişkindir.

İtfaiye Aracının Deposunda Akaryakıtı Alan Şoförün Fiilinin Niteliği

Bu karar; belediyenin itfaiye aracının deposundan mazot alan şoförün eyleminin zimmet suçu oluşturup oluşturmadığına ilişkindir.

Belediye Başkan Yardımcısının İcbar Suretiyle İrtikap Suçu

Bu Karar; belediye başkan yardımcısı olarak görev yapan sanığın görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle Belediyeden ihale alan firmaya ödenmesi gereken paradan kendisi için keseceğini söylemesi üzerine mağdurun Belediyenin bir daha kend...

Kamu Kurumu Görevlileri İkna Ederek Haksız Çıkar Elde Etme Eyleminin Hangi Suçu Oluşturduğu

Bu karar; muhasebe şefi olarak görev yapan kişinin kurum tarafından afet yardım ödemesi yapılan belediyelerin görevlileriyle irtibata geçerek onları "valilik fon kesintisi" yapılmayan kısmın iadesine ikna etmesi ve iade edilen bu haksız tutarları mal...

Belgede Sahtecilik Suçu ve Korunan Hukuki Yarar

Bu karar; resmi belgede sahtecilik suçlarında korunan hukuki yararın kamu güveni olduğu, gerçekleştirilen eylemin belirli bir kişinin zararına olarak işlenmesi halinde bu kişinin mağdur değil, suçtan zarar gören kişi olacağının "bir suç işleme kararı...

İcbar Suretiyle İrtikap Suçunda İcbar Kavramının Kapsamı

Özet: İcbar suretiyle irtikap suçunda mağdurun iradesini baskı altında tutmaya elverişli olmak koşuluyla, doğrudan doğruya veya dolaylı biçimde yapılan her türlü zorlayıcı hareketin icbar kavramına dahil olduğu, manevi cebirin, belli bir şiddete ulaş...