Yargıtay

  • Sıralama

KHK İle Sürekli İşçi Kadrolarına Geçişi Yapılan İşçilerin Yetki Tespitinde Dikkate Alınması

Bu Karar; KHK ile sürekli işçi kadrolarına geçişi yapılan ve mevcut işyerinden bildirilen işçiler de yetki tespitinde dikkate alınacak olup, asıl işverenin işyerlerinin işçilerin girdiği iş kolunda yer aldıkları gözetildiğinde kadroya geçen işçilerin...

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Niteliği

Bu Karar; hükmün geri bırakılmasını etkileyen etkenleri ihtiva etmektedir.

Zimmet Suçu Kamu Görevlisinin Mahkumiyeti ve Zararı Tazmini

Bu Karar; kamu görevlisinin görevini kötüye kullanarak, zincirleme dolandırıcılık, resmi belgede zincirleme sahtecilik ve zincirleme basit zimmet suçu işlemesi neticesinde mahkumiyeti oluşan kamu zararının tazminine ilişkindir.

Zamanaşımı Gerçekleşen Durumlarda Zamanaşımı veya Beraat Kararlarından Hangisinin Verileceği

Bu Karar, zamanaşımının gerçekleşmesi durumunda derhal beraat kararı verilmesini gerektiren haller hariç öncelikle beraat değil zamanaşımı nedeniyle düşme kararı verilmesi, aksi halde yani derhal beraat kararı verilmesini gerektiren hallerde ise zama...

Zimmet Suçunun Soruşturulma Usulü

Bu Karar; Sanıkların lüzum-u muhakemelerine karar verilmesi sonucu açı­lan kamu davasında 3628 sayılı Kanunun 17. maddesinde sayılan ve lü­zum-u muhakemeye dair kararlarda anlatımı bulunan zimmet suçun­dan sanıklar hakkında iddianame düzenlenmesi ger...

Kamu Kurumlarının Haksız Fiil Nedeniyle Uğradıkları Kamu Zararlarında Zamanaşımı Başlangıcı

Bu Karar; haksız fiil nedeniyle zarara uğrayan bir kamu kurumu ise za­manaşımı başlangıcının, haksız fiilin tarihi mi, kurum zararının tahsili hak­kında yasal işlemlerin başlatılmasına ilişkin verilen "olur”un tarihi­nin mi esas alınması gerektiğine...

Hizmet Sebebiyle Güveni Kötüye Kullanma

Bu Karar, yasal olarak bu işte görevlendirilemeyecek olan kişinin, paraları mal edinmesi eyleminin hizmet sebebiyle güveni kötüye kullanma suçunu oluşturacağına ilişkindir.

İkna Suretiyle İrtikap

Bu Karar, irtikap suçu ile korunan hukuki yarar ve bu bağlamda suçun topluma karşı suçlar bölümünde düzenlenmesi karşısında bu suçun mağdurunun toplumu oluşturan bireylerin tamamının, diğer bir ifadeyle kamunun olduğu, eylemin belirli bir kişinin zar...

Doğrudan Temin Yöntemine İlişkin Teklifin Değiştirilmesi Fiilinin Suç Niteliği

Bu Karar, doğrudan temin yöntemi ile yapılan alımda idareye verilen teklif mektubundaki rakamın diğer teklif verenlerin miktarından daha düşük göstermek amacıyla değiştirilmesinin hangi suçu oluşturduğuna ilişkindir.

Değişik Zamanlarda Birden Fazla Kez Zimmet Suçunu İşlemek ve Bunun Açığa Çıkmasını Hileli Hareketlerle Gizlemeye Çalışmak Eylemi

Bu karar, aynı suç işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda birden fazla kez zimmet suçunu işlemek ve bunun açığa çıkmasını hileli hareketlerle gizlemeye çalışmak eylemlerinin, zincirleme nitelikli zimmet suçunu oluşturacağı ve suça konu...