Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi İle İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ

  • Mevzuat Tarihi25.08.2011
  • KurumBilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Bu Tebliğ, kayıtlı elektronik posta sistemine ilişkin süreçleri ve teknik kriterleri detaylı olarak belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; KEPHS’nin işleyişine, KEPHS’nin faaliyetleri için kullandığı sistem, cihaz ile fiziki güvenliğine, personeline ve hizmetlerine ilişkin teknik hususları kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Türk Ticaret Kanunu


Yorumlar