Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi04.12.2021
  • KurumÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği B...

Bu Yönetmelik; çevrenin korunması ile yayılı kaynaklar ve sanayi kaynaklı çevre kirliliğinin azaltılması için kirleticilerin salım ve taşıma kaydının oluşturulmasına yönelik usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup, Ek-1’de belirtilen faaliyetlerden herhangi birinin gerçekleştirildiği tesisleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Çevre Kanunu


Yorumlar