Kişisel Verileri Koruma Kurumu Teşkilat Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi26.04.2018
  • KurumKişisel Verileri Koruma Kurumu

Bu Yönetmelik; Kişisel Verileri Koruma Kurumunun teşkilat yapısı, hizmet birimlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla yayımlanmıştır.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu


Yorumlar