Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik

  • Mevzuat Tarihi28.10.2017
  • KurumKişisel Verileri Koruma Kurumu

Bu Yönetmelik; tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiş olup; 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 7 nci maddesi uyarınca veri sorumlularını kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu


Yorumlar