Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği Kapsamındaki Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2014/1)

  • Mevzuat Tarihi12.03.2014
  • KurumKültür ve Turizm Bakanlığı

Bu Tebliğ; 25/7/2013 tarihli ve 28718 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 26 ncı maddesine dayanılarak, Yönetmelikte yer alan parasal limitlerin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan, 2013 yılı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranlarını esas alarak güncellemek amacıyla yayımlanmıştır.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Kamu İhale Kanunu


Yorumlar