Makina Koruyucuları Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi17.05.1983
  • KurumÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Bu Yönetmelik; 23 Mayıs 1967 tarih, 872 sayılı Kanunun uygulanması ve 1475 sayılı iş Kanununun 74. maddesi uyarınca yürürlüğe konmuş olan tüzüklerin ilgili hükümlerine açıklık getirilmesi amacıyla düzenlenmiş olup; sanayi ve ticaretten sayılan tüm işyerlerini kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

İş Kanunu (4857)


Yorumlar