Milletlerarası Andlaşmaların Onaylanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 9)

  • Mevzuat Tarihi15.07.2018
  • KurumCumhurbaşkanlığı

Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi; Milletlerarası Andlaşmaların onaylanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla yayımlanmıştır.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


Yorumlar