Muğla Bodrum Torba ve Çevresi ile Muğla Bodrum Kızılağaç İçmeler Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Olarak Tespit ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1671)

  • Mevzuat Tarihi22.10.2019
  • KurumCumhurbaşkanlığı

Bu Karar; 1- Ekli (I) sayılı krokide sınırları gösterilen alanın Muğla Bodrum Torba ve Çevresi Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi olarak tespit ve ilan edilmesine, 2- Ekli (II) sayılı krokide sınırları gösterilen alanın Muğla Bodrum Kızılağaç İçmeler Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi olarak tespit ve ilan edilmesine ilişkindir.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Turizmi Teşvik Kanunu


Yorumlar