Orman Kanununun 18 inci Maddesinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik

  • Mevzuat Tarihi30.11.2021
  • KurumOrman Genel Müdürlüğü

Bu Yönetmelik; 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 18 inci maddesine göre verilecek izinlere ve bu izinlerden tahsil edilecek bedellere ait iş ve işlemleri düzenlemek amacıyla çıkarılmıştır.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Orman Kanunu


Yorumlar