Orman Sayılmayan Tapulu Taşınmazlar Üzerindeki Ağaç ve Ağaççıklardan Faydalanılması Hakkında Yönetmelik

  • Mevzuat Tarihi10.12.2020
  • KurumOrman Genel Müdürlüğü

Bu Yönetmelik; 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 1 inci maddesine göre orman sayılmayan tapulu taşınmazlar üzerindeki ağaç ve ağaççıklardan, sahiplerinin aynı Kanunun 116 ncı maddesi kapsamında faydalanmasına ilişkin usul ve esaslar ile uygulamaya yönelik iş ve işlemleri düzenlemektir.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Orman Kanunu


Yorumlar