Orta Vadeli Program (2019-2021)’ın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 108)

  • Mevzuat Tarihi20.09.2018
  • KurumCumhurbaşkanlığı

Bu Karar; Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Stratejik ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ekli "Orta Vadeli Program (2019-2021)'ın onaylanması amacıyla yürürlüğe konmuş olup, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 16 ncı maddesi gereğince karar verilmiştir.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu


Yorumlar