Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi15.10.1999
  • KurumSpor Genel Müdürlüğü

Bu Yönetmelik; Türk sporunun geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, sporcu sayısının artırılması için sporla ilgili bütün kaynakları en etkili şekilde devreye sokmak üzere gerçek veya tüzel kişilerce beden eğitimi ve spor tesisleri kurulması ve bu tesislerin işletilmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri ile spor kulüpleri tarafından beden eğitimi ve spor tesisleri kurulması ve bu tesislerin işletilmesi ile ilgili usul ve esasları kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu


Yorumlar