Resmî Gazete Hakkında Yönetmelik (Karar Sayısı: 358)

  • Mevzuat Tarihi23.11.2018
  • KurumCumhurbaşkanlığı

Bu Yönetmelik; Türkiye Cumhuriyeti Resmî Gazete’sinin yayımlanması, içeriği ve düzeni ile ilanlara ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; Türkiye Cumhuriyeti Resmî Gazete’sinin yayımlanması, içeriği ve düzeni ile ilanlara ilişkin usul ve esasları kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 1)


Yorumlar