Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararları

  • Mevzuat Tarihi01.02.2019
  • KurumAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanl...

Bu Tebliğ; Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu'nun aldığı kararların uygulanması amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu


Yorumlar