Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik

  • Mevzuat Tarihi03.09.2008
  • KurumÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Bu Yönetmelik; 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun uygulanması bakımından, hangi işlerin sanayi, ticaret, tarım ve orman işlerinden sayılacağını belirlemek amacıyla düzenlenmiş olup; 4857 sayılı İş Kanununun uygulanması bakımından, sanayi, ticaret, tarım ve orman işlerinden sayılan işleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

İş Kanunu (4857)


Yorumlar