Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

  • Mevzuat Tarihi24.04.2017
  • KurumTürk Patent ve Marka Kurumu

Bu Yönetmelik; marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürün adlarına ilişkin hakların belge verilerek korunması ile bu haklarla ilgili diğer işlemlerde uygulanacak usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürün adı başvurularına ilişkin esasları, kuralları ve şartları kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Sınai Mülkiyet Kanunu


Yorumlar