Arsa Satışının Muhasebe Kaydı

  • 13.12.2018 K*** K***
  • ********* ****** Susuz Belediyesi

Soru

Hocam kolay gelsin. mahalli idareler bütçe muhasebe yönetmeliğinin 187. maddesinin 2. fıkrasının d bendinde; d) Maddi duran varlıkların satılması 1) Amortisman ayrılmış olan varlıkların net değeri, kayıtlı değerden ayrılmış amortismanlar düşüldükten sonra kalan tutardır. Devir ve trampa satış hükmündedir. Maddi duran varlıkların satış işlemleri sırasında; amortismana tabi olanlarda net değeri, diğerlerinde kayıtlı değeri ile satış bedeli arasında fark olması durumunda, öncelikle oluşan olumlu veya olumsuz, ilgili varlık hesabı ve gelir veya gider hesaplarına kaydedilerek satış işlemi muhasebeleştirilir. denilmektedir. soru 1) Bu maddeye göre kayıtlı değeri 100 lira olan bir arsa 150 liraya satıldığı durumda muhasebe kaydı nasıl olmalıdır?

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu


Yorumlar