Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü

  • 22.05.2019 Y*** K***
  • ********* ****** Altınordu Belediyesi

Soru

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun bütçe sistemi başlıklı 65. maddesinde "Belediye bütçesi ile muhasebe işlemlerine ilişkin esas ve usûller Maliye Bakanlığının görüşü alınarak (DEĞİŞİK İBARE RGT: 10.12.2018 RG NO: 30621 KANUN NO: 7153/28) (KOD 1) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir." hükmü yer almaktadır. Bu hükme göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılmış bir yönetmelik var mıdır? Yoksa Belediyeler Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliğine göre mi hareket edecekler?

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu


Yorumlar