Belediye Şirketinde İstisnaya Tabi İşler

  • 13.09.2018 N*** ***
  • ********* ****** Karacabey Belediyesi

Soru

4734 S. K. 3/g) "2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentlerinde sayılan kuruluşların, ticarî ve sınaî faaliyetleri çerçevesinde; doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini için yapacakları, Hazine garantisi veya doğrudan bütçenin transfer tertibinden aktarma yapmak suretiyle finanse edilenler dışındaki yaklaşık maliyeti ve sözleşme bedeli ikitrilyon üçyüzmilyar Türk Lirasını aşmayan mal veya hizmet alımları," denilmektedir. Belediyenin yüzde yüz hissesine sahip olan şirketimizin ana faaliyetleri konusunda personel çalıştırılması mevcut olup 696 s. KHK ile belediyenin yapmış olduğu ihale ile çalışanlar bu şirkete geçmiş bulunmaktadır. Ana faaliyet konusu olarak da iş gücü temininde personel çalıştırılmasına dayalı hizmetlerin yürütülmesi mevcut olup, personel çalıştırılması için gerekli olan personel kıyafet alımı ile personel için işyeri hekimi ile işyeri güvenliği uzmanı çalıştırılması gerekmektedir. Bu faaliyetlerin yerine getirilmesi amacıyla 3/g istisnasında yararlanılabilir mi? Aynı şekilde ana faaliyette billboard ve raket (reklam panoları) kiralaması işleminin yürüten bu şirket bunlar içinde istisna kapsamında bu reklam afişi basımı içinde istisna kapsamında yararlanabilir mi?

 

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Kamu İhale Kanunu


Yorumlar