Belediye Şirketine Geçiş Yapılan İşçilerin Ödenekleri

  • 31.08.2018 E*** G***
  • ********* ****** Amasya Belediyesi

Soru

375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 24 Maddesi gereği Belediye Şirketlerine Geçişi yapılan ve Çalışan işçilerin 2019 Mali Yılı Bütçesi için verilecek Ödenekler için Maliye Bakanlığının internet sitesi Duyurular bölümünde yayınlanan 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 Maddesi olarak 2019-2021 Dönemi Bütçe hazırlama rehberi (taslak) ile bütçe ekonomik Kodlar kısmında yeni açılan 01.3.1.03 375 S. KHK’nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Ücretleri 01.3.1.04 375 S. KHK’nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Geçici İşçi Pozisyonlarına Geçirilen İşçilerin Ücretleri yeni kodlar açılmış ve bu kodlara 2019 yılı için ödenek konulması istenmektedir. Ve ayrıca aynı taslak rehberin 01 Personel Giderleri bölümü (f) bendinde ise aynen şöyle denmektedir; f) Bilindiği üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin kamu kurum ve kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanların işçi kadro ve pozisyonlarına geçirilmesine yönelik geçici 23 ve 24 üncü maddeleri yürürlüğe girmiş ve bu maddelerin uygulanmasına ilişkin Usul ve Esaslar 1/1/2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Kararname hükümleri gereği personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanların işçi kadro ve pozisyonlarına geçirilmesine yönelik süreç ilgili idarelerce sonuçlandırılmış olup, ilgili kamu idareleri, bu kapsamdaki ödenek tekliflerini “01- Personel Giderleri” ve “02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” ekonomik kodlarını kullanmak suretiyle yapacaklardır. Buna göre 2019 Bütçesi hazırlanırken belediyemizce 03 – 5 harcama kalemine ödenek koymayıp “01- Personel Giderleri” ve “02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri”harcama kaleminemi ödenek konulacaktır. Bu konuda tereddütlerimizin giderilebilmesi için yardımcı olursanız memnun olu

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu


Yorumlar