Belediyece Ödenen Kıdem Tazminatları İçin Taşeron Şirketlere Rücu Edilmesi Hk.

  • 10.07.2020 O*** B***
  • ********* ****** Orhangazi Belediyesi

Soru

696 sayılı yasa ile Belediyemiz bünyesinde çalışmakta iken çeşitli sebeplerle iş akdine son verilen 56 adet personelin doğan haklarının tamamı Belediyemiz tarafından ödenmiştir. 15 Ekim 2019 tarih ve 30919 sayılı resmi gazetede yayımlanan, Anayasa Mahkemesinin 19.09.2019 karar tarihli ve 2019/42 Esas sayılı kararına istinaden ilgili firmalara rücu edilmesi zorunlu mudur? Rücu edilmediği takdirde idaremize zimmet çıkabilir mi?

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

İş Kanunu (4857)


Yorumlar