Soru Cevap

  • Sıralama

İşçinin Rapor Süresi Dolmadan İşe Dönmesi Hk.

İyi çalışmalar, Belediyemiz şirketinde çalışan bir işçimiz yaşadığı rahatsızlık sebebiyle 10 gün rapor almıştır. Fakat işçi 5. gün iyileşmiş ve işe dönmek istemektedir. İşçi rapor veren sağlık kuruluşundan ve doktorundan bir yazı talep edip, daha erk...

Geçici İşçilerin Yıllık Ücretli İzin Hakkı

Hocam günaydın. Belediyemizde geçici işçi olarak (her yıl 5 ay 29) çalışmakta iken emekliye ayrılan işçiye izin parası düzenlenirken yıllık 20 gün olan izin süresini mi yoksa bu işçi yılın yarısını çalıştığı için her yıl 10 gün olarak mı izin parasın...

Şirket İşçileri İşkolu Değişikliği Hk.

Orhaneli Ltd. Şti.olarak 10 kişi büro işleri – 10 kişi inşaat işleri – 6 kişi taşıma işleri- 26 kişi temizlik işleri dosyasında mevcut olarak 52 kişi çalışanımız vardır. 01.04.2018 tarihinde 696 sayılı khk ile kadroya geçen bu işçilerimizin 30.06.202...

Belediye Personel Limited Şirketi İşçileri İşkolu Değişikliği Hk.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 696 sayılı KHK nın iş kolları açısından getirdiği geçiş hükümlerinin belediye şirketleri yönüyle 30.06.2020 tarihinde sona erdiğini hatırlatarak gerekli işlemlerin ivedililikle yapılmasını istemiş olup; Alt...

Geçici işçi İstihdamı Hk.

Sayın Hocam, Resmi Gazetede 22.02.2007 tarihinde yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24. maddesinde geçici işçi pozisyonları meclis tarafından yıllık olarak belirle...

İntihar Eden İşçinin Kıdem Tazminatı Hk.

Taşeron şirketler ve 696 Sayılı KHK kapsamında belediyemiz hizmetlerinde 01.12.2014 tarihinden itibaren çalışan ve 10.5.2020 tarihinde intihar eden işçinin ailesine kıdem tazminatı ödenir mi?

Şirket İşçisinin Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçmesi Hk.

Merhaba hocam, belediyemize bağlı personel şirketimizde çalışmakta olan bir işçimizin şirketle ilişiği kesilerek belediyemiz bünyesinde sözleşmeli memur olarak istihdam edilecektir. Söz konusu personelimizin şirket bünyesinde 5 yıl hizmeti ve kullanm...

Hapis Cezası Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshi Hk.

Sayın hocam, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan belediyemiz personel şirketinde işçi statüsünde çalışan personelimiz 5 ay 28 gün ceza evinde yatacaktır. Ceza evinde yattığı sürece hizmet aktinin askıya alınması uygun mudur? Önce ücretsiz...

Emekliye Ayrılan İşçinin Kullanmamış Olduğu Yıllık Ücretli İzinleri Hk.

Hocam günaydın. Emekliye ayrılan işçinin kullanmadığı yıllık izinleri mevcut. İşçinin izin parası ne şekilde hesaplanır? Geriye dönük kaç yıllık izin parası alabilir? Ayrıca işçinin memurda olduğu gibi 2 yıl içinde kullanılmayan izin hakları yanar mı...

Belediye Şirketine İşçi Alımında Eğitim ve Sabıka Şartları Hk.

696 Sayılı KHK ile kurulan belediye personel şirketine ihtiyaca binaen 10 adet işçi alımı yapılmıştır. İşçilerden aranan şartlar arasında en az ilkokul mezunu olma şartı bulunmasına rağmen okur-yazarlık belgesi sunan işçinin işe alımında herhangi bir...