Soru Cevap

  • Sıralama

İlave Tediyelerde Zamanaşımı

İyi günler, halen sürekli işçi kadrolarında çalışan işçilerimizin 2004 yılından bu yana ödenmeyen 6772 sayılı kanun gereği toplu iş sözleşmesi ile ikramiye alacakları var. Bu alacaklar zaman aşımına uğrar mı? İyi çalışmalar. 

Hizmet Birleştirmesi Hk.

Sayın Hocam; Belediyemizde şoför kadrosunda çalışan memur personel, 1992 memuriyet girişli olup, 1992 yılı öncesinde sigortalılık ta geçen sürelerini memurlukta geçen hizmet süresi ile birleştirmek istediğini bildirdi. Bu durum da ne gibi bir işlem y...

Taşeron Şirketlere Kıdem Tazminatları İçin Rücu Edilmesi

Hocam, Kurumumuz bünyesinde Hizmet alımı ile çalışan personel 2017 yılında emekli oldu. Kıdem tazminatı ödedik. Hizmet alımı ile çalıştığı firmalardan ödediğimiz kıdem tazminatını rücu etme hakkımız var mı?

Şirket İşçileri Hk.

Belediye bünyesinde çalıştırılan işçiler 5 ay 29 gün çalıştırılabiliyorken; buna göre Belediyenin iştiraki olan şirket elemanlarıda 6 ay veya 12 ayda bir giriş çıkış yapılmalı mıdır? Belediye şirket elemanlarının çalışma koşulunda herhangi bir ay kıs...

Şirkette Eski Hükümlü Personel İstihdamı

Hocam öncelikle iyi çalışmalar. Belediye Şirketlerinin Eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu var mıdır? Eski hükümlü çalıştırılmasına karar verilecek işçi adaylarının Personel alımına ilişkin gerekli işlemlerin (İlan, Sınav, Mülakat) tamamlanmasından v...

Engelli İşçi İstihdamı

İyi çalışmalar, Belediyemiz Personel Limited Şirketinin 52 çalışanı bulunmaktadır. 1- Şirketin engelli personel çalıştırması mecburi midir? 2-Kaç kişi çalıştırması gerekmektedir? 3-Çalıştırılacak engelli personelin rapor oranı ve engelin ayrıntısı va...

Kıdem Tazminatına Esas Sürenin Hesabında Askerlik Hizmet Süresi

Hocam merhaba, İmranlı Belediyesi bünyesinde çalışmakta iken 14.10.2019 tarihinde emekliye ayrılan sürekli işçi personelinin kıdem tazminatı kurumda geçen süreler dikkate alınarak hesaplanmıştır. Ancak askerlikte geçen sürelerin borçlanmasını kişi Be...

Cumartesi Günlerinin Yıllık Ücretli İzin Süresinden Sayılması

Merhaba iyi çalışmalar. Belediyemiz ile %100 hissesi kurumumuza ait belediye şirketi arasında yapılan doğrudan hizmet alımı kapsamındaki teknik şartname ve sözleşmede işçi statüsünde çalışan işçilerin çalışma saatleri hafta içi 45 saat olmak üzere ay...

Sözleşmeli Personel ve Sürekli İşçi Alımında Cumhurbaşkanlığı İzni Hk.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürlüğünün 25/10/2019 tarih ve 42168566-010.06-E.4005 sayılı yazılarında Sözleşmeli personel ve sürekli işçi açıktan atamaları izine bağlı olduğu bildirildiğinden, İl Özel İdareleri ve Beled...

Emekli İşçi İstihdamı Hk.

696 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK'nin geçici 24.maddesine istinaden 1 nisan 2018 de Belediye şirketimize geçiş yapan personelin aynı kanunun 41.maddesine istinaden emeklilik durumu sözkonusu olduğundan emekli edilip tekrar işe alınabilir mi?