Tazminatlar

  • Sıralama

Yemek Yardımı ve Kıdem Tazminatı Hesabı Hk.

İyi günler. Emeklilik durumundan dolayı İşçinin kıdem tazminatı hesabında, işçiye tüm izinleri kullandırıldıktan sonra başlanıldı. Bu nedenle çalışılan günlerde verilen yemek ücreti, çalışılan son aya ait bordroda yer almamaktadır. Söz konusu işçinin...

Şirket Personeli Kıdem Tazminatı Ödemesi ve Rücu Hk.

Sn Hocam, 2013 yılında taşeron firmalarda görev yapıp 2020 yılında işten çıkartılan personelin kıdem tazminatı ödenirken soru1: Söz konusu personelin kıdem tazminat hesabına esas süresini 11.09.2014 tarihi sonrası dikkate alınarak mı hesaplanmalı mıd...

Emeklilik Dolaysıyla İş Sözleşmesi Feshedilen Şirket İşçisine İhbar Tazminatı Ödenmesi Hk.

İyi günler; Kurumumuzda 696 sayılı KHK ile taşeron şirket işçiliğinden, belediye şirketi işçiliğine geçişleri yapılan ve 375 sayılı KHK nın ilgili maddeleri ile çalışmaktan olan Belediye Şirketi İşçilerinden emekliye sevk edilen personeller için öden...

İşçinin Kendi İsteği ile İşten Ayrılması Durumunda Kıdem Tazminatı Hk.

1996 girişli sürekli işçi kategorisinde çalışan personel kendi isteğiyle işten ayrılırsa kıdem tazminatı alabilir mi?

Yaşlılık Aylığı İçin Aranan Süre ve Prim Gün Sayısını Dolduran İşçinin Kıdem Tazminatı Hk.

Hocam, 4857 sayılı Kanuna tabi 1996 yılı girişli kadrolu işçi kendi isteği ile istifa etmek istemektedir. Belirtilen personel 1475 sayılı Kanunun değişik 14. maddesi gereğince 15 yıl sigortalılık ve 3600 gün prim ile SGK'dan almış olduğu yazıya istin...

Şirket İşçileri Kıdem Tazminatı Hk.

Sayın hocam hayırlı günler, 2013 ve 2017 yılları arasında belediyenin ihaleye verdiği temizlik işlerinde çalışan bir personel 2017 yılında emekli oldu ve bu kişi tazminatını bizden talep ediyor. Asıl sorumlu belediye mi yoksa ihaleyi alan ve işi yapa...

Şirket Personeli Kıdem Tazminatı Ödemelerinde Rücu Hk.

Sn Hocam, şirket personelinin kıdem tazminatlarının Anayasa Mahkemesinin 19.09.2019 sayılı kararı gereği şirketlere rücu ettik ancak söz konusu şirketlerin Avukatı bize itiraz yazısında Anayasanın 153. maddesi:8. Anayasa Mahkemesinin Kararları Anayas...

Kıdem Tazminatı Ödenmeyecek Şekilde Sona Ermiş Olan Çalışma Süresine İlişkin Kıdem Tazminatı Hk.

Belediyemizde 4857 sayılı Kanuna tabi olarak 16/03/1987-12/11/1994 tarihleri arasında görev yapmakta iken isteği üzerine ücretsiz izin alarak yurt dışına giden ve izin bitiminden sonra göreve dönmeyen ve bu nedenle iş akdi işveren tarafından feshedil...

Belediye Şirket İşçileri Kıdem Tazminatı Hk.

Belediye şirketinden emekli olan bir personelin, kıdem tazminat alacağını personel şirketi hesabından mı alır, yoksa Belediyeye fatura kesilip ordan mı alınır? 

Virüs Bulaşan Memurların Zam ve Tazminatlarında Kesintiye Gidilmesi Hk.

İyi çalışmalar. Bilindiği üzere, 657 sayılı Kanunun 152. maddesinde; “a) Sağlık kurulu raporu üzerine verilen hastalık izinleri, b) Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananların kullandığı...