Tazminatlar

  • Sıralama

Sosyal Medyadan Parti Liderine Hakaret Eden İşçinin İş Sözleşmesinin Feshi Hk.

Belediye Başkanının bağlı olduğu partinin genel başkanına hakaret eden şirket işçisinin iş akdi sonlandırılabilir mi?

Belediye Şirket İşçisinin İstifası Hk.

Sayın Hocam; Belediyemiz Şirketinde Kepçe Operatorü olarak çalışan personel işten ayrılmak istediği beyanında bulunuyor, fakat tazminatını almak istiyor. Başkanımızda tazminatının ödenmesini istiyor. Genel literatürde istifa edene tazminat ödenmez hü...

KHK ile Kadroya Geçen Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatı Hk.

696 sayılı KHK ile Belediyemize ait şirketimizde kadroya geçirilen taşeron işçilerden normal şartlarla emekli olmaya hak kazanan bu personellerimizin kıdem tazminatlarının hesaplanmasında; 1- Emeklisi dolan işçilerimize ödenecek olan Kıdem tazminatla...

Memurun İşçi Olarak Çalıştığı Döneme İlişkin Kıdem Tazminatı

Belediyemizde 15.11.1995 tarihinden 15.07.1998 tarihine kadar 4/a'lı (s.s.k) işçi olarak çalışan belediye personelimiz toplam 32 aylık sigortalı çalışmasını kendi isteği ile sonlandırıp memur olarak belediyede çalışmaya başlamıştır. Daha sonra başka...

Taşeron İşçi Kıdem Tazminatı Hk.

Sn Hocam, Taşeron firmasının personeline ödenen kıdem tazminatlarında tereddüte düşülmüştür. Soru 1: 11/09/2014 tarihinden sonra geçen sürelere ilişkin kıdem tazminatı belediyece ödenecek midir? Soru 2: 11/09/2014 tarihinden sonra geçen sürelere iliş...

Belediye Şirket İşçilerinin Kıdem Tazminatları Hk.

4857 sayılı İş Kanununun 112. maddesinin 6552 sayılı Kanunla eklenen ikinci fıkrasında; iş sözleşmeleri 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesine göre kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ermiş olan taşeron işçilerinin kıdem tazminat...

Belediyece Ödenen Kıdem Tazminatları İçin Taşeron Şirketlere Rücu Edilmesi Hk.

696 sayılı yasa ile Belediyemiz bünyesinde çalışmakta iken çeşitli sebeplerle iş akdine son verilen 56 adet personelin doğan haklarının tamamı Belediyemiz tarafından ödenmiştir. 15 Ekim 2019 tarih ve 30919 sayılı resmi gazetede yayımlanan, Anayasa Ma...

İntihar Eden İşçinin Kıdem Tazminatı Hk.

Taşeron şirketler ve 696 Sayılı KHK kapsamında belediyemiz hizmetlerinde 01.12.2014 tarihinden itibaren çalışan ve 10.5.2020 tarihinde intihar eden işçinin ailesine kıdem tazminatı ödenir mi?

Şirket İşçisi Kıdem Tazminatı Hesabı Hk.

Merhaba hocam 696 Sayılı KHK ile Belediyemiz şirketine işçi statüsüne geçişi yapılan ve sonrasında doğrudan personel temini kapsamında çalışan personele kıdem tazminatı ödenmesinde; 1- SGK kayıtları incelendiğinde devamlı suretle çalışmadığı arada 8...

Şirket İşçisi İken Kadrolu İşçi Statüsüne Geçen İşçinin Kıdem Tazminatı Hk.

Hocam Merhaba. Belediyemizde 2014 yılında hizmet alımı usulü ile işe başlamış 2018 nisan ayından beri ise 696 Sayılı KHK kapsamında Belediye Şirket işçisi olarak çalışan personelimiz kurumumuzun makam şoförü alımına başvurmuş ve kazanmıştır. Kamu işç...