Tazminatlar

  • Sıralama

İkale Sözleşmesi Hk.

Belediyeye ait Personel A.Ş. çalışanlarının sözleşmeleri ikale yoluyla fesh edilebilir mi? İkale yoluyla yapılan fesihlerde ödenen tazminat kamu zararı oluşturur mu?

İstifa Durumunda Kıdem Tazminatı Hk.

Sayın Hocam, Belediyemiz şirketinde çalışmakta iken kendi isteği ile iş sözleşmesini feshederek işten ayrılan (işten çıkış kodu 03 olan) işçiye kıdem tazminatı ödenir mi?

Geçici İşçi Kıdem Tazminatı Hk.

Sayın hocam, Belediyemizde aynı iş yerinde geçici işçi olarak 2014 yılında 105 gün 2016 yılında 166 gün 2017 yılında 179 gün çalışan işçinin toplam 450 gün hizmeti bulunmaktadır. (İşten çıkış kodu 19) Bu işçiye 6 aydan az çalıştığı için kıdem tazmina...

Kıdem Tazminatına Esas Sürenin Hesabı Hk.

Değerli Hocalarım öncelikle saygılar sunar iyi çalışmalar dilerim. 15.03.1999 tarihinde belediyeye işe giren kadrolu işçi yaklaşık 3 yıl kadar mevsimlik işçi olarak çalışmış bu sürelerde hizmeti tam tahakkuk etmemiş diğer sürelerde tam zamanlı sürekl...

Yemek Yardımı ve Kıdem Tazminatı Hesabı Hk.

İyi günler. Emeklilik durumundan dolayı İşçinin kıdem tazminatı hesabında, işçiye tüm izinleri kullandırıldıktan sonra başlanıldı. Bu nedenle çalışılan günlerde verilen yemek ücreti, çalışılan son aya ait bordroda yer almamaktadır. Söz konusu işçinin...

Şirket Personeli Kıdem Tazminatı Ödemesi ve Rücu Hk.

Sn Hocam, 2013 yılında taşeron firmalarda görev yapıp 2020 yılında işten çıkartılan personelin kıdem tazminatı ödenirken soru1: Söz konusu personelin kıdem tazminat hesabına esas süresini 11.09.2014 tarihi sonrası dikkate alınarak mı hesaplanmalı mıd...

Emeklilik Dolaysıyla İş Sözleşmesi Feshedilen Şirket İşçisine İhbar Tazminatı Ödenmesi Hk.

İyi günler; Kurumumuzda 696 sayılı KHK ile taşeron şirket işçiliğinden, belediye şirketi işçiliğine geçişleri yapılan ve 375 sayılı KHK nın ilgili maddeleri ile çalışmaktan olan Belediye Şirketi İşçilerinden emekliye sevk edilen personeller için öden...

İşçinin Kendi İsteği ile İşten Ayrılması Durumunda Kıdem Tazminatı Hk.

1996 girişli sürekli işçi kategorisinde çalışan personel kendi isteğiyle işten ayrılırsa kıdem tazminatı alabilir mi?

Yaşlılık Aylığı İçin Aranan Süre ve Prim Gün Sayısını Dolduran İşçinin Kıdem Tazminatı Hk.

Hocam, 4857 sayılı Kanuna tabi 1996 yılı girişli kadrolu işçi kendi isteği ile istifa etmek istemektedir. Belirtilen personel 1475 sayılı Kanunun değişik 14. maddesi gereğince 15 yıl sigortalılık ve 3600 gün prim ile SGK'dan almış olduğu yazıya istin...

Şirket İşçileri Kıdem Tazminatı Hk.

Sayın hocam hayırlı günler, 2013 ve 2017 yılları arasında belediyenin ihaleye verdiği temizlik işlerinde çalışan bir personel 2017 yılında emekli oldu ve bu kişi tazminatını bizden talep ediyor. Asıl sorumlu belediye mi yoksa ihaleyi alan ve işi yapa...