Belediyenin Özel Bankalarla Tahsilat Sözleşmesi Yapması Hk.

  • 17.12.2021 S*** E***
  • ********* ****** Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi

Soru

Bilindiği üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 01.01.2020 tarihli duyurusunda ayrıntıları bulunan aşağıdaki hüküm gereği sadece kamu bankaları aracılığıyla nakden, hesaptan, çekle, banka kartı, havale ve EFT yoluyla ödeme kabul etmektedir. İlgili hüküm :6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 41 inci maddesi ile Bakanlığımıza verilen yetkiye dayanılarak bankalarla imzalanan vergi tahsilat protokollerinde, 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmıştır. Vergi dairesi müdürlüklerince takip ve tahsilatı yapılmakta olan vergi, harç, ceza ve diğer alacakların vergi daireleri vezneleri haricinde, • T.C. Ziraat Bankası A.Ş. • Türkiye Halk Bankası A.Ş. • Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. • Ziraat Katılım Bankası A.Ş. • Vakıf Katılım Bankası A.Ş. • Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. • Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. (PTT) vasıtasıyla tahsiline devam edilecektir. Bu bankalar dışındaki diğer bankalar tarafından nakden, hesaptan, çekle, banka kartı, havale ve EFT yoluyla tahsilat yapılmayacaktır. Bu bankalar dışındaki diğer bankalar tarafından nakden, hesaptan, çekle, banka kartı, havale ve EFT yoluyla tahsilat yapılmayacaktır. Ancak, kredi kartı ile tahsilat yapılması uygun bulunan; gelir vergisi (gayrimenkul/menkul sermaye iradı, ücret, diğer kazanç ve iratlardan kaynaklı gelir vergisi), motorlu taşıtlar vergisi, trafik idari para cezası, Karayolları Taşıma Kanunu idari para cezası, geçiş ücreti ve idari para cezası, diğer idari para cezaları, mali yapılandırma kanunları (6736, 7020, 7143 gibi), 6183 sayılı Kanun kapsamında taksitlendirilmiş borçlar, tapu harcı, yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı, öğrenim kredisi ve katkı kredi borçları, pasaport harcı ve değerli kağıt bedeli, sürücü belgesi harcı ve değerli kağıt bedeli, T.C. kimlik kartı bedeli, yurt dışına çıkış harcı, Göç İdaresi ikamet harcı, ikamet tezkeresi defter satış bedeli, tek giriş vize harcı, ecrimisil gelirleri, veraset ve intikal vergisi borçlarının, aşağıda unvanları belirtilen bankalar vasıtasıyla kredi kartı kullanılmak suretiyle tahsil edilmesine devam edilmektedir. • T.C. Ziraat Bankası A.Ş. • Türkiye Halk Bankası A.Ş. • Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. • Türk Ekonomi Bankası A.Ş. • Akbank T.A.Ş. • Şekerbank T.A.Ş. • Türkiye Garanti Bankası A.Ş. • Türkiye İş Bankası A.Ş. • Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. • ING Bank A.Ş. • QNB Finansbank A.Ş. • HSBC Bank A.Ş. • Alternatifbank A.Ş. • Denizbank A.Ş. • Aktif Yatırım Bankası A.Ş. • Odea Bank A.Ş. • Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. • Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. • Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. gibi düzenlemeler bulunmaktadır. Buna göre Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak özel bankalarla belediye gelirleri tahsilat sözleşmesi yapılmasının mevzuata aykırılık teşkil edip etmediği hakkında tereddüte düşüldüğünden konu hakkında görüşlerinizi bildirmenizi talep ederiz. Teşekkürler...

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu


Yorumlar