Besihane İnşaatlarında Harç Muafiyeti Hk.

  • 31.03.2021 E*** K***
  • ********* ****** Kayıhan Belediyesi

Soru

Kasabamız sınırları içerisinde yapılması planlanan tarım ve kırsal kalkınma desteğinden yararlanacak olan besihane, yem deposu, süt sağım ünitesi, revir, slaj çukuru ve gübre çukurundan oluşan yaklaşık 2400 m2 kapalı alana sahip olan işletmeden ruhsat harcı kesilip kesilemeyeceğinin 2464 sayılı belediye gelirler kanununun ek madde 2/c bendinde belirtilen husus tam anlaşılamamış olup, bu konuda tarafımıza bilgi verilmesini saygılarımla arz ederim.

Cevap

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Ek 2. maddesinin (c) bendinde; “Her türlü fabrika, değirmen, sınai nitelikteki imalathaneler ve tersaneler, organize sanayi bölgelerinde yapılan her türlü bina inşaatı ile sera ve benzeri örtü altı tarım yapılan tesisler, ahır, samanlık, kümes, su ürünleri ve hayvan barınağı ile yemlik gibi yapı ve tesis inşaatı,” bina inşaat harcından muaf tutulmuştur.

Buna göre, besihane, yem deposu, süt sağım ünitesi, revir, slaj çukuru ve gübre çukurundan oluşan tesisten bina inşaat harcı alınmayacaktır.

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Belediye Gelirleri Kanunu


Yorumlar