Birlik İşçilerinin Ödül ve İkramiye Ödemesi Hk.

  • 01.07.2019 E*** T***
  • ********* ****** Kovalı Sulama Birliği

Soru

Sayın Hocam, Sulama Birliğimizde 13 daimi, 3 Hizmet alımı suretiyle toplamda 16 işçi çalışmaktadır ve bu işçilerin herhangi bir sendika üyeliği de bulunmamaktadır. Toplu iş sözleşmesi ile aldıkları bir hak, yardım ve maaş durumu yoktur. Daimi olarak çalışan işçilerimiz ilk işe başlama tarihinde yapılan belirsiz süreli sözleşme ile çalışmaktadırlar. 7139 sayılı Kanunun 47. maddesiyle yapılan değişiklikle, Atanmış sulama birlik başkanımız, işçilere 2019 yılı içerisinde ödenmek üzere Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ile Eğitim ve Yakacak yardımı adı altında yardım verilmesine karar vermiş ve bu kararı da Başkanlık karar defterine yazdırarak imza altına almıştır. Bütçe dönemi başında Bütçenin Ödül ve İkramiyeler Kalemine yeterli ödeneği konmuş ve Bütçemiz Bölge Müdürlüğü tarafından onaylanmıştır. Ancak birliğimize bu sene 2.defa bir başkan ataması yapılmış olup, yeni başkan Bölge Müdürlüğünün personel giderinin %30 aştığını ve personel giderlerinde kısıtlama yapılmasını istediği ve bu yardımların kanunda yer almadığı bahanesi ile bu yardımları ödememiştir. 1- Bu yardımların ödenmesinde ilgili kanunlarda hükümler var mıdır? varsa hangi kanunlara dayandırılabilir? 2- Bütçenin onaylandığı halde bu yardımların ödenmemesi yasal mıdır? 3- Önce ki başkanın karar defterine yazarak imza altına aldığı bu kararın bir bağlayıcılığı var mıdır? Yoksa başkanlık karar defterleri ne için tutulmaktadır?

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

İş Kanunu (4857)


Yorumlar