Mali ve Sosyal Haklar

  • Sıralama

Belediye Şirket Personelinin Kullanılmayan İzin Bedelleri Hk.

Hocam Merhabalar; Belediye Personel Ltd.Şti.de çalışmakta iken emekli olan personelin kullanmadığı izinlerinin bedelleri kıdem tazminatı ile birlikte ödenecek midir? Ödenecekse bu izin bedellerinden SGK kesintileri kesilecek midir?

İşçi İlave Tediye ve Sendika İkramiyesi Hk.

14 Eylül 2019 itibariyle emeklilik nedeniyle işten ayrılan işçi (2019 yılı boyunca kesintisiz çalışmış) 2019 yılında 13+13+13+30 gün ilave tediye ve kurum ikramiyesi almış fakat kalan ikramiye alacağı olduğunu ve bunları talep olduğunu bildirmiştir....

Yıllık Ücretli İzninin Süre Dolmadan Kullandırılması Hk.

Hocam; 01 Nisan 2018 yılında işe başlayan bir işçi 2018 yılına ait iznini 02 Nisan 2019 tarihinde hak eder. Bu işçinin 2019 yılına ait yıllık izni 02 Nisan 2020 tarihinde hak ettiği bilinmekte olup, 2019 yılına ait yıllık iznini zaruri sebeplerden do...

İşçi Emeklilik Taminatı Hk.

Hocam, Emekli olan kamu personeline ödenecek yolluk tazminatı 375 KHK'ya göre 2018-2019 döneminde 13558 gösterge rakamı üzerinden hesaplanıyor. Bu rakam memur-işçi emeklisi için mi uygulanmalı, yoksa işçi emeklisi için 12105 gösterge rakamı mı uygula...

İlave Tediye

Hocam iyi günler. Birliğimizde 03.12.2019 tarihinde hizmet akdi mevsim bitimi nedeni ile askıya alınan işçilere 13 Aralık 2019 tarihinde 6772 sayılı kanun gereği ödenecek olan İlave Tediye ödemesi yapılabilir mi? Eğer ödeme yapılması mümkün ise çalış...

Şirket İşçilerinin Kullandırılmamış Yıllık Ücretli İzinleri Hk.

İyi günler...Taşeron iken kadroya geçirilen işçilerimizin on-oniki yıl öncesinin izinlerini dosyalarında yaptığımız kontrolde kullanmadıkları görülüyor. Bu izinleri kulandırmamız yasal mıdır? Yoksa zaman aşımı var mıdır? iyi çalışmalar.

İlave Tediyelerde Zamanaşımı

İyi günler, halen sürekli işçi kadrolarında çalışan işçilerimizin 2004 yılından bu yana ödenmeyen 6772 sayılı kanun gereği toplu iş sözleşmesi ile ikramiye alacakları var. Bu alacaklar zaman aşımına uğrar mı? İyi çalışmalar. 

Cumartesi Günlerinin Yıllık Ücretli İzin Süresinden Sayılması

Merhaba iyi çalışmalar. Belediyemiz ile %100 hissesi kurumumuza ait belediye şirketi arasında yapılan doğrudan hizmet alımı kapsamındaki teknik şartname ve sözleşmede işçi statüsünde çalışan işçilerin çalışma saatleri hafta içi 45 saat olmak üzere ay...

Mazeret İzni Başlangıcı

İyi çalışmalar, şirket işçimizin eşi 29 ekim tarihinde doğum yapmıştır. 29 ekim ve 30 ekim tarihlerinde eşinin yanında hastanede olduğuna dair refakatçı belgesi almıştır. İşçimizin sosyal hakkı olan babalık izninin 29 ekim tarihinden itibaren mi başl...

Mazeret İzinlerine Rastlayan Tatil Günleri

İyi çalışmalar, belediyemiz çalışanları için; memur, kadrolu işçi, şirket işçisi (taşerondan şirkete geçen), sözleşmeli personel bu istihdam şekillerinde personel mazeret izni olan babalık izni, cenaze izni, evlenme izni vs. kullanırken bu izinlerin...