Büyükşehirden Önce Belediye Mücavir Alanı İçerisinde Bulunan Köylerde Emlak Vergisi Muafiyeti Hk.

  • 18.02.2021 A*** K***
  • ********* ****** Edremit Belediyesi

Soru

6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile daha önce köy statüsünde iken mahalleye dönüştürülen yerler, iş bu kanunun geçici 1.maddesinin 15.fıkrası gereğince yürürlüğe girdiği ilk mahalli seçim tarihi olan 30/03/2014 tarihinden itibaren 5 yıl süre ile her türlü vergiden muaf tutulmuş, 28/12/2018 tarih ve 7159 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 6.maddesi ile de 5 yıllık emlak vergisi muafiyet süresi değiştirilerek 31/12/2022 tarihine kadar uzatılmıştır. Van İline bağlı Kurubaş Köyü Van Belediyesi döneminde köy statüsünde iken Van Belediye Meclisinin 08/04/2005 tarih ve 167 sayılı kararına göre Kurubaş Mahallesi Mücavir alan sınırlarına dahil edilmiş olup, 04/11/2010 tarih ve 789 sayılı Meclis kararı ile hizmet götürülmesine karar verilmiştir. 6360 sayılı Yasa ile birlikte yeniden Büyükşehir İlçe sınırları belirlenmiş olup Kurubaş Mahallesi merkez Edremit ilçesine bağlanmıştır. Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda; Kurubaş Mahallesi’nde bulunan taşınmazların daha önce mücavir alan sınırlarına dahil edildiğine ilişkin hususun da göz önünde bulundurularak emlak vergisi muafiyetinin olup olmayacağı konusunda tereddüte düşülmüştür. Konu ile ilgili nasıl bir yol izlenmelidir? Saygılarımızla

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Emlak Vergisi Kanunu


Yorumlar