Büyükşehirlerdeki İhale İlanlarında Yerel Gazete İlanları Hk.

  • 09.10.2019 M*** N***
  • ********* ****** Araban Belediyesi

Soru

Sayın hocam, ilçemizde günlük veya haftalık olarak gazete çıkmamaktadır. Gaziantep Araban ilçesi, 6360 sayılı kanunla büyükşehir ilçe statüsüne kavuşmuştur. Araban ilçesi için; 2886 sayılı devlet ihale kanunu ve 4734 sayılı kamu ihale kanununa göre idarelerce yapılması gereken zorunlu ilan nasıl yapılmalıdır? Yani 4734 sayılı kanuna göre; “İhalenin yapılacağı yerde gazete çıkmaması halinde ilân, aynı süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilân tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir.” Şeklinde mi idari yol izleyeceğiz. Yoksa büyükşehir sınırlarını dikkate alıp ilanı Büyükşehir ilinin başka yerlerinde mi yayınlattıracağız. Aynı durum 2886 sayılı kanun içinde geçerli olup; 2886 sayılı devlet ihale kanununun 17 nci maddesinde ...” Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir.”... bu şekilde mi işlemler yapılacak yoksa büyükşehir ilinin başka yerlerinde mi yayınlattıracağız.? Saygılarımla...

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Kamu İhale Kanunu


Yorumlar