Çevre Temizlik Vergisi ve Atıksu Toplama, Arıtma ve Bertaraf Ücreti Hk.

  • 23.02.2020Hakan KURT
  • Mali Hizmetler Müdürüİnebolu Belediyesi

Soru

Sayın hocam, son mahalli idareler seçimleri ile birlikte köyden mahalleye dönüşen 4 adet yerleşim yerlerimiz mevcut. Bu mahallelerdeki vatandaşlar ile su abonelik sözleşmeleri düzenlenerek kayıt altına alındılar ancak su abone sözleşmelerinin ilgili maddelerinde su bedeli ile birlikte atık su ve katı atık bedellerinin de tahsil edileceği hükümleri bulunmasına rağmen vatandaşlar yeni oluşan mahallelerde henüz alt yapı ve kanalizasyon sistemi bulunmadığı gerekçesi ile Belediyemize dilekçe ile başvurarak atık su ve katı atık bedellerini ödemek istememektedirler. Çöpler toplanarak çöp ayrıştırma tesisine gönderilmekte ancak atık suların bağlantı sistemleri henüz oluşturulmadığı için atıksu hizmetinden şimdilik yararlanamamaktadırlar. Belediye olarak 2872 sayılı Çevre Kanunu 11. maddesi hükümlerine göre atık su ve katı atık bedellerinin tahsil edilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Bu konudaki tereddütlerimizin giderilmesi için görüşlerinize ihtiyaç duyulmuştur. Ayrıca su faturaları üzerinde aynı anda ÇTV, katı atık ve atık su ücreti tahsilatının yapılması nedeni ile mükerrer fiyatlandırma yapılıp yapılmadığı hususlarında bilgi verilmesini, rica ederim.

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Belediye Gelirleri Kanunu


Yorumlar