Ek Karşılık Hk.

  • 25.07.2019 R*** K***
  • ********* ****** Karadeniz Ereğli Belediyesi

Soru

5510 SK 81 MD. (H) bendince 4/c kapsamında çalışan (memurlar)ların bütçe ile verilen devlet prim ödeneklerinin %20'si her yılın bütçesinin yürürlüğe girdiği ay içerisinde SGK'ya -e-MOSİP ekranında girişi yapılmakta ve defaten veya 6 eşit taksitte bu bedel ödenmektedir. Örnek: 2018 yılı bütçesinde memurlara ödenecek devlet prim ödenekleri 1.118.000-TL (%20 oranında ek karşılık 223.600-TL olup girişi yapılmış ve ödenmiştir. Yıllara sair uygulama her zaman böyle olmuş kanunun bu şekilde uygulanmaya devam etmektedir. Ancak SGK tarafından 11/07/2019 tarihinde bir yazı gönderilmiş, bu yazıda sizin bütçe ile verilmiş (tahmini) ödenek 1.118.000-TL olmuş olsa bile yapılan inceleme sonucunda 2018 yılı sonuna kadar bize gönderdiğiniz dev prim toplamı (kesenek bilgi formundan) 1.375.677,94-TL dir. Aradaki tahakkuk farkı olan 257.677,94-TL nin (bunun da %20 si ödenir) Ek-bildirge olarak giriniz ve ödemenizin yapılacağı zamana kadar işlemiş gecikme faizi ile bizden ger istiyorlar. 1- Kanun'un özünde herhangi bir değişiklik yok ve değişikliğe de gidilmemiştir. 2-Yıllardır uygulama bu şekilde olmaktadır. Kuruma ait tek kuruş borcumuz da bulunmamakta ve tüm duyuruları anlık takip edilmektedir. 3-2018 yılı başında girilmiş bir rakamın 2018 sonunda ne kadar olabileceğini tahmin etmek için kahin olmak gerekir. 4-Kaldı ki tlf gröüşmesi yaptığımızda sayıştay tenkit mi etmiş falan filan... 5-SGK nın bu yanlış yorum işleminden dolayı kendilerine nasıl bir cevap verilmelidir.

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu


Yorumlar