Sosyal Sigorta Hükümleri

  • Sıralama

İşçinin Rapor Süresi Dolmadan İşe Dönmesi Hk.

İyi çalışmalar, Belediyemiz şirketinde çalışan bir işçimiz yaşadığı rahatsızlık sebebiyle 10 gün rapor almıştır. Fakat işçi 5. gün iyileşmiş ve işe dönmek istemektedir. İşçi rapor veren sağlık kuruluşundan ve doktorundan bir yazı talep edip, daha erk...

Hizmet Süresi 30 Yılı Geçen Memurların Emekliliğinde Takdir Yetkisi

Hocam hayırlı sabahlar. Belediyemizde yaklaşık 33 yılı aşkın hizmete sahip memur personelimiz var. Emekliliği çoktan hak etmiş durumdadır. Emekliye ayrıldığında herhangi bir mağduriyeti söz konusu değildir. Bu arkadaşımız zabıta kadrosunda olup Kurum...

Emekliliği Dolmuş Olan İşçilerin Emekliliğe Sevki Hk.

İyi günler hocam, Belediyemizde çalışan kadrolu işçilerimizden emekliliği dolmuş olan işçi personellerin emekliliğe sevk edilebilmesi için ne gibi işlemler yapmamız gerekiyor?

Emekliliğe Esas Ek Gösterge Hk.

Merhabalar; Kurumuzda 657 sayılı kanunun 68/B maddesine göre 2. dereceli zabıta müdürlüğü kadrosuna atanan kişinin Kazanılmış hak aylığı 4.derecenin 2.kademesidir. Ödemeye esas derece ve kademesi 2-1 dir. Kişinin SGK matrahı ve kesenekleri hesaplanır...

Köy Döneminde Sigortasız Çalışan İşçi Sebebiyle Ödenen Para Cezası ve Gecikme Cezası İçin Muhtara Rücu Hk.

Bilindiği üzere 6360 Sayılı kanun ile büyükşehir statüsü kazanan yerlerde, köy tüzel kişilikleri sona ermiş olup söz konusu köyler mahalleye dönüştürülerek bağlı oldukları ilçe belediyesine bağlanmıştır. Buna göre; 1-Köy Tüzel kişiliği döneminde (yan...

Belediye ve Belediye Şirketlerinde Prim Teşviki Hk.

Sayın Hocam; Belediye tüzel kişiliği ve belediyenin %100 hissesine sahip olan Belediye Personel Ltd. Şti. SGK’nın, 5510 Sayılı Kanun (81. md) ve diğer ilgili maddeleri gereği işverenin beş puanlık malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası prim teşvikinden...

Mal Alımı Hakediş Ödemelerinde SGK İlişiksizlik Belgesi İstenmesi Hk.

4734 sayılı kamu ihale kanununa göre akaryakıt ihaleleri mal alımındaki hakkediş ödemelerinden SGK ilişiksiz belgesi isteme zorunluluğu var mıdır?

Sosyal Denge Tazminatından Sigorta Primi Kesilmesi Hk.

Hocam, Memur ve Sözleşmeli personele ödenen Sosyal Denge Tazminatından SGK kesintisi yapılır mı?

Doğrudan Temin Usulüyle Yaptırılan İşlerde SGK İlişiksiz Belgesi İstenmesi Hk.

Selam hocam, belediyemiz tarafından 4734 sayılı Kanun 22/d maddesi limitleri kapsamında yapılan 20 bin m2 kilitli parke taşı işçiliği işine ait gelecek hakedişten SGK borcu yoktur yazısı istenmesi gerekir mi? Ayrıca bu işle işi yapan yüklenici firma...

Belediye Başkanının Avukatlık Sürelerinin Değerlendirilmesi

Hocam, 31/03/2019 tarihinde seçilen Belediye Başkanı önceden özel sektörde avukat olarak 13 yıl çalışmış, 4/a maddesi kapsamında (4700) gün primi bulunmaktadır. Giriş derece kademesi ne olacak? Ayrıca 13 yıllık hizmeti emeklilik kesintisine esas dere...