Ek Ödenek Alınmasında Gelir ve Finansman Kaynakları

  • 08.04.2022 M*** B***
  • ********* ****** Mustafakemalpaşa Belediyesi

Soru

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin ;MADDE 37 – (1) Ek ödenek; bütçede tertibi bulunduğu halde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen ve bütçede tertibi açılmayan, ancak yapılmasında zorunluluk bulunan bir hizmet için tertip açılarak, bütçenin diğer tertiplerindeki ödeneklere dokunulmadan alınan ödenektir. (2) Ek ödenek ancak bütçe yılı içerisinde verilebilir. Ek ödenek verilmesi meclis kararı ile yapılır. Büyükşehir ilçe belediyelerinde ise belediye meclislerince kabul edildikten sonra büyükşehir belediye meclisince karara bağlanır. (3) Ek ödenek verilmesi için yeni bir gelir veya finansman kaynağının bulunması zorunludur. denilmektedir. Ocak ayında verilen maaş zam oranı ve temmuz ayında beklenen oran nedeni ile maaşların bütçe tutarlarının yetmeyeceği düşünülmektedir. Ek ödenek alınması gerekirse 3. maddede belirtilen gelir ya da finansman kaynağı ne olmalıdır, nasıl bulunabilir?

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu


Yorumlar