Ekmek Fırını Ruhsat Devri ve Ortak Alınması Hk.

  • 01.04.2021 A*** B***
  • ********* ****** Sarıgöl Belediyesi

Soru

İlçemizde faaliyet göstermekte olan bir ekmek fırını işleticisi çalıştırmakta olduğu fırına 31.12.2012 tarihinde Yapı Kullanma İzin Belgesi almıştır. Fakat tapu kayıtlarında parsel içerisinde avlulu kerpiç ev ve ahır, ve kahvehane ve kerpiç dükkan ibaresi bulunmakta olup, kayıtlardan işletmenin fırın olarak işletilmediği görülmektedir. Bahse konu fırının alanı yapı kullanma izin belgesinde 103 M2 olarak görülmektedir. Şahsın müracaatı ile yapı kullanma izin belgesine dayanılarak belediyemizden de 24.01.2013 tarihinde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almıştır. Öncelikli olarak ruhsat sahibi olan kişi bu ruhsatı herhangi bir başka kişiye devredebilir mi ya da bu fırına adi ortaklık sözleşmesi yaparak ortak alabilir mi?

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun


Yorumlar