Elektronik İhalede Yeterlik Bilgileri Tablosundaki Bilgiler ile Sunulan Belgelerdeki Bilgiler Arasındaki Farklılıklar Hk.

  • 03.11.2020 S*** A***
  • ********* ****** Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi

Soru

İdaremizce yapılan mal alımı ihalesinde; -Elektronik İhalede Yeterlik Bilgileri Tablosunda doldurulması gereken Ticaret Sicil Bilgileri kısmının Ortaklara Ait Bilgiler satırında Limited Şirketi kendi adını yazarak hisse oranının %100 olduğunu beyan etmiş, ancak bu durumu tevsik etmek amacıyla sunulan Ticaret Sicil Gazetesinde şirket ortağının gerçek kişi olduğu tespit edildiğinden, bilgiler arasında farklılık olması halinde; Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin Elektronik İhale başlıklı madde 58/A “(10) İstekliler tarafından beyan edilen bilgiler ile sorgulama sonucu edinilen bilgiler, bu bilgileri tevsik etmek amacıyla sunulan belgeler ya da geçici teminat mektubu arasında farklılık bulunması durumunda; ihalede öngörülen şartların sağlanması kaydıyla tekliflerin geçerliliği etkilenmez.” hükmü çerçevesinde öngörülen şartlar neler olup, isteklinin teklifi geçerli kabul edilir mi?

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Kamu İhale Kanunu


Yorumlar