Emlak Vergisinde Vergi Ziyaı Cezası Hk.

  • 01.04.2021 *** B***
  • ********* ****** İnegöl Belediyesi

Soru

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda 9.4.2002 tarihinde yapılan değişiklikten önce beyanname verilmemesi halinde vergi ziyaı cezası kesileceği açık olarak belirtilmekte iken Emlak Vergisi Kanununda 9.4.2002 tarihinden itibaren 4751 sayılı Yasa ile yapılan değişikler sonucu beyan esasına ilişkin 20'nci madde kaldırılarak 23. maddede yapılan değişiklik ile Kanunun 33'üncü maddesinde belirtilen vergi değerini tadil eden sebeplerin meydana gelmesi halinde bildirim verilmesi esası getirilmiş, 32. maddede de bildirimin süresinde verilmemesi durumunda verginin idarece tarh edileceği belirtildiği halde ceza kesileceğine dair bir ibareye yer verilmemiştir. Ancak, Emlak Vergisi Kanunu'nun 37'nci maddesinde, bu Kanuna göre alınacak vergiler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun da uygulanacağı hükmü karşısında mükelleflerin emlak vergisi bildiriminde bulunması gereken durumlarda bildirimde bulunmamaları halinde verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesi nedeniyle vergi ziyaına sebebiyet verilmiş olunacağından, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ceza kesilmesi söz konusu olacaktır. Ancak, ilgili maddenin değişmesinden kaynaklı olarak vergi ziyaı cezası kesilmemesi gerektiği yönünde gerek Danıştay kararları gerekse vergi mahkemelerine ait kararlar mevcut olduğundan husus hakkında çelişki yaşanmaktadır. Bu nedenle değerli görüşlerinizi arz ederiz.

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Emlak Vergisi Kanunu


Yorumlar