Geçici Görevli Personel Hk.

  • 02.06.2021 K*** K***
  • ********* ****** Susuz Belediyesi

Soru

Sn Hocam. 5393 sayılı kanunun 49. maddesinde :Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen memurlar, belediye başkanının talebi, kendilerinin ve kurumlarının muvafakatiyle, belediyelerin birim müdürü ve üstü yönetici kadrolarında geçici olarak görevlendirilebilirler. Bu şekilde görevlendirmelerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) fıkrasında öngörülen şartlar dikkate alınır. Belediyelerde bu şekilde istihdam edilen personel kurumlarından izinli sayılırlar. Bu personelin görevlendirildikleri süre zarfındaki, görevlendirildikleri kadroya ait her türlü malî hakları ile kurumları tarafından karşılanması gereken sosyal güvenlik ve benzeri diğer hakları belediye tarafından ödenir. İzinli oldukları müddet, terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır ve terfi haklarını kazananlar başkaca bir işleme lüzum kalmaksızın terfi ettirilirler. Bu şekilde görevlendirilenler, görevlendirme süresinin sona ermesinden itibaren onbeş gün içerisinde yazılı olarak kurumlarına başvurmaları hâlinde en geç bir ay içerisinde kadrolarına veya müktesebine uygun başka bir kadroya atanırlar.'' denilmektedir. Soru1: Bu görevlendirmede azami bir süre var mıdır? Soru2: Diğer kurumdan işten ayrılış yapılıp belediyece işe giriş bildirgesi düzenlenecek midir? (Eğer yapılacaksa bildirim kodu ne olmalıdır? ) Soru3: Sosyal güvenlik ve benzeri diğer hakları belediye tarafından ödenir derken hangi haklardan bahsedilmektedir? Soru4: işe giriş bildirgesi belediyece düzenlenmeyecek ise Sosyal güvenlik ödemeleri belediye tarafından ödenir derken ödeme geldiği kurumamı yapılacaktır? Soru5: sosyal güvenlik ve benzeri diğer hakları belediye tarafından ödenir derken Örneğin bir başka belediyede SDS alan memur geldiği kurumda SDS alıyor ise her ikisini de ödeyecek miyiz? Soru6: Sosyal güvenlik ve benzeri diğer hakları belediye tarafından ödenir derken Örneğin Hastane de çalışan memur döner sermaye v benzeri ücretler alıyor ise belediyece ayrıca ödenecek midir? Soru7: Görevlendirme süresinin sona ermesinden itibaren onbeş gün içerisinde yazılı olarak kurumlarına başvurmaları hâlinde en geç bir ay içerisinde kadrolarına veya müktesebine uygun başka bir kadroya atanırlar derken, Örneğin görev süresi sona eren ya da görevde iken başkanla anlaşamayıp geri kurumuna dönmek isterse asıl kurumunda da kadrosu doldurulmuş ve herhangi bir boş kadroda yok ise personelin durumu ne olacaktır?

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Belediye Kanunu


Yorumlar