İdari Para Cezalarında İndirim ve Taksitlendirme

  • 11.10.2018 G*** M***
  • ********* ****** Büyükmandıra Belediyesi

Soru

Belediye Encümeni tarafından 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 6.maddesinin (c) bendi gereğince para cezası verilen İşyeri sahibi, para cezasının son ödeme süresi olan 30 gün içerisinde belediyemize müracaat ederek para cezasını 1/4 indirimli ve 4 eşit taksitte bir yıl içerisinde ödemeyi talep etmektedir. - Tahsilat Genel Tebliğinin (Seri No:442) III - İdari Para Cezası Vermeye Yetkili Olan Kamu Tüzel Kişilerince Yapılacak İşlemlerin D Bendinin 4.maddesi genel bütçeye gelir kaydedilecek idari para cezalarını kapsamaktadır. Belediye Encümeni tarafından verilen idari para cezasına bu madde kapsamında indirim uygulanır mı? - Ayn Tebliğin III - İdari Para Cezası Vermeye Yetkili Olan Kamu Tüzel Kişilerince Yapılacak İşlemlerin D Bendinde "Kişinin ekonomik durumunun müsait olmaması halinde, idari para cezasının, ilk taksitinin peşin ödenmesi koşuluyla, bir yıl içinde ve dört eşit taksit halinde ödenmesine karar verilebilir." denildiğinden bu karar belediyelerde belediye başkanına mı aittir. Ayrıca taksitlerden gecikme zammı alınacak mıdır? -Para Cezasına Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun Üçüncü Bölüm Son Hükümler Erken Ödemede İndirim Ek Madde-1 'in 1.maddesi gereğince her gün için aylık %4 oranında indirim mi uygulanması gerekir?

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Kabahatler Kanunu


Yorumlar