İmar Planı Sınırları İçerisinde Yer Alan Arazilerin Emlak Vergisi Hk.

  • 02.04.2021 G*** ***
  • ********* ****** Safranbolu Belediyesi

Soru

Yürütülmekte olan iş ve işlemlerde iki hususta tereddüte düşülmüştür:

1- Belediyemiz sınırları ve mücavir alan sınırları içinde, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunan ancak herhangi bir imar uygulamasına tabi tutulmayan (3194 sayılı İmar Kanununun 15, 16 yada 18. maddeleri uyarınca) tapu niteliği arsa olmayan taşınmazların emlak vergisine esas emlak beyanının arsa olarak mı yoksa arazi olarak mı alınması gerektiği hususunda görüşünüze ihtiyaç duyulmaktadır.

2- Uygulama imar planında yapılan bir imar planı değişikliğinin (örneğin, otopark iken bir kısmı sosyal tesise çevrilmesine yönelik) Belediye Meclisinin yapılan bu imar planı değişikliğinin iptali yönünde 'tadilat öncesindeki planın (tadilat öncesinde olduğu gibi tamamının otopark) geçerli olmasına' ilişkin meclis kararı alması ile yeniden imar planı değişikliği yapılmaksızın önceki planın (tamamı otopark) geçerli olup olmayacağı konusunda görüşünüze ihtiyaç duyulmaktadır.

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Emlak Vergisi Kanunu


Yorumlar