İmar Planlarına İtiraz Hk.

  • 14.07.2020Mehmet Gürsel AÇICI
  • Mali Hizmetler MüdürüAmasra Belediyesi

Soru

Belediyemizce İller Bankasına Uygulama+Nazım İmar Planı Revizyonu yaptırılmıştır. Planlarımız Belediye Meclisince onaylanarak 1 aylık askı süresi ile askıya çıkarılmış, askı sırsında 64 parseli ilgilendiren 94 adet dilekçe başvurusu olmuştur. İmar Komisyonuna havalesi yapılarak, İller Bankasına gönderilmiştir. İller Bankası ve Belediye Meclisince 11 adet itiraz kabul edilerek planlar askıya çıkarılmıştır. Belediye olarak 11 adet parsel için itiraz dilekçesini kabul edip,Meclise havale etmemiz mi gerekiyor,diğer parsellerin itiraz hakkı mevcut mudur? Teşekkürler.

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

İmar Kanunu


Yorumlar